Wednesday, 25/05/2022 - 16:49|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT TRẦN CAO VĂN

CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU THEO QUY ĐỊNH VÀ PHỤC VỤ NGƯỜI HỌC, NĂM HỌC 2021 – 2022

           SỞ GD&ĐT GIA LAI                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT TRẦN CAO VÂN                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

    
   
  

 

CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU THEO QUY ĐỊNH VÀ PHỤC VỤ NGƯỜI HỌC, NĂM HỌC 2021 – 2022

Thực hiện Thông tư 36/ 2017/TT- BGDĐT của Bộ Giáo Dục và Đào tạo về việc ban hành Qui chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và Công văn số 1981/SGD ĐT-KHTC ngày 04/9/2021 hướng dẫn thực hiện các khoản thu và chấn chỉnh tình trạng lạm thu  trong các cơ sở giáo dục trên đia bàn tỉnh;  trường THPT Trần Cao Vân xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công khai tại cơ sở giáo dục vào đầu năm học 2021-2022

              I. Mục địch của việc công khai

1. Thực hiện công khai để người học, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và xã hội tham gia giám sát và đánh giá các cơ sở giáo dục và đào tạo theo quy định của pháp luật.

2. Thực hiện công khai nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục và đào tạo trong quản lý nguồn lực và đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo.

II. Nội dung thực hiện công khai

Thực hiện công khai đối với nhà trường áp dụng theo nội dung quy định tại chương II Điều 5  của Quy chế công khai:

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục:

a) Cam kết chất lượng giáo dục:

- Công khai về công tác tuyển sinh vào lớp 10  năm học 2021-2022:

+ Ngày 21 tháng 7 năm 2021, trường THPT Trần Cao Vân đã ra thông báo về kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022, đồng thời đăng tải công khai tại địa chỉ Fanpage của nhà trường tại địa chỉ:  

https://www.facebook.com/Trancaovangialai

 + Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhà trường đã tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến.  

 Dự kiến kết quả học tập, hạnh kiểm của học sinh năm học 2020-2021 

 HS giỏi tỉnh

HSG toàn diện

HS tiên tiến

Hsinh học lực >= TB

Hạnh kiểm khá tốt

Tỷ lệ HS đỗ TN

Tham gia các cuộc thi

cấp Tỉnh

Tập thể tiên tiến-XS

Có giải

15%

40%

45%

90%

100%

Có tham và có  giải

3 TTLĐXS

1 TTLĐTT

         2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:

a) Cơ sở vật chất:

Xác định CSVC là một trong những phương tiện giúp nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường. Trong năm học nhà trường đã tăng cường xây dựng, mua sắm cơ sở vật chất trang thiết bị để phục vụ tốt hơn công tác giảng dạy cũng như các hoạt động giáo dục trong nhà trường. Hiện nay CSVC nhà trường đảm bảo cho các hoạt động giáo dục. Cụ thể:

- Có 12 phòng học; 4 phòng thực hành các môn Lý; Hóa; Sinh và Tin ( phòng Tin học đã được trang bị rèm màn để chống chói nắng) với các trang thiết bị đảm bảo giảng dạy và thực hành

- Các phòng học đã được trang trí sạch đẹp và có 10 TiVi vào 10 bộ máy tính bàn có kết nối Internet  phục vụ công tác giảng dạy góp phần đổi mới PPGD; có gắn camera quan sát tất cả các phòng học và khuôn viên trường.

- Có 07 phòng học gắn thiết bị trợ giảng.

- Có nhà đa năng đã đưa vào hoạt động  với âm thanh , phong màn sân khấu đầy đủ.

- Có 1 phòng dạy ngoại ngữ, 01 phòng máy vi tính.

 - Có 3 khu vệ sinh học sinh đảm bảo sạch, phục vụ tốt nhu cầu vệ sinh học sinh.

- Có  01 phòng Y tế

- Có thư viện với gần 11.000  đầu sách các loại.

b) Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên:

Tổng số Cán bộ, giáo viên, nhân viên: 32 ng­ười

            Chức danh

Số lượng

Trình độ

Chuyên môn

Trình độ chính trị

Quản lý

Trường học

TS

Nữ

DT

ĐH

Trên ĐH

CC

TC

SC

Đảng viên

Đã BD

Chưa BD

Hiệu trưởng

01

 

 

 

01

01

 

 

01

01

 

Phó HT

02

 

 

01

 

 

 02

 

02

02

 

Giáo viên

26

20

 

21

 6

 

 01

 

16

 

 

Nhân viên

03

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

32

20

 

29

7

01

03

 

19

03

 

 

 3. Công khai thu chi tài chính năm học 2021-2022

3.1. Tình hình tài chính của cơ sở giáo dục:

Quyết định số 850/QĐ-SGD&ĐT ngày 31/12/2020 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai Về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 là  4.738.000.000 đồng.

Ngân sách nhà nước cấp cho đơn vị và tình hình sử dụng đều được công khai hàng quý tại cuộc họp cơ quan và công khai bảng niêm yết của đơn vị

3.2.Các khoản thu bắt buột  và các khoản thu khác từ người học:

a. Các khoản thu bắt buột

- Học phí : HĐND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND về kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 125/2020/NQ-HĐND ngày 9-7-2020 của HĐND tỉnh về việc quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thuộc tỉnh năm học 2020-2021.

Như vậy, năm học 2021-2022 vẫn tiếp tục mức thu học phí theo Nghị quyết số 125/2020/NQ-HĐND. Tuy nhiên, quy định các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thực hiện theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 4-6-2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 ( thay thế Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 04 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020).  ( các đối tượng học sinh được miễn , giảm học phí thực hiện theo quy định tại Nghị đinh số  81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ )

Bảo hiểm y tế ( thu ủy quyền theo Công văn số 806 / BHXH-QLT  ngày  02 /8/2021  của Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai V/v Hướng dẫn thu BHYT HS-SV năm học 2021-2022 )  cụ thể:

  *Chú ý:

- Học sinh có thể đóng thành  đợt 3 tháng/lần ( 140.805 đồng) hoăc 6 tháng/ lần ( 281.610 đồng) hoặc nếu có điều kiện thì nộp 1 lần 12 tháng ( 563.220 đồng)

- Các trường hợp đã được nhà nước cấp thẻ : hộ nghèo, con quân nhân,… thì không phải đăng ký mua BHYT nhưng phải photo thẻ BHYT nộp cho y tế trường hoàn thành trong tháng 9/2020

b. Các khoản dự kiến vận động Xã hội hoá theo quy định tại Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc hệ thống giáo dục quốc dân để thực hiện các công việc sau:

- Vận động nguồn tài trợ để trao học bổng cho học sinh nghèo khoảng 200.000.000đ.

- Vận động nguồn để sử dụng dịch vụ thông tin liên lạc điện tử với PHHS (Tin nhắn smas) với mức: 60.000đ/ 01 hs / 01 năm học (K10 và 11); 80.000đ/ 01 hs/ 01 năm học (K12);

- Vận động nguồn để tổ chức kiểm tra đánh agis trên máy tính với mức: 50.000đ/01 hs/ 01 năm;

- Vận động để mua thêm 24 bộ bàn ghế với số tiền 51.000.000đ.

4.Vận động kinh phí hoạt động của Ban đại diện CMHS

          Điều 10( Thông tư 55-BGD) quy định:

1. Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh:

b) Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường được trích từ kinh phí hoạt động của các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp theo khuyến nghị của cuộc họp toàn thể các trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp đầu năm học và nguồn tài trợ hợp pháp khác cho Ban đại diện học sinh trường.

2. Quản lý và sử dụng kinh phí của Ban đại điện cha mẹ học sinh:

b) Trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh trường thống nhất với Hiệu trưởng để quyết định kế hoạch sử dụng kinh phí được ủng hộ, tài trợ và chỉ sử dụng sau khi được toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường thống nhất ý kiến.

5.Vận động kinh phí hoạt động của Hội khuyến học trường.

- Vận động thầy cô giáo dạy thêm không thu tiền đối với các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

- Trao học bổng hàng tháng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Vận động hội viên gây quỹ khen thưởng theo nghị quyết đầu năm của Hội khuyến học.

IV. Hình thức và thời điểm công khai

1. Công khai trên trang thông tin điện tử nhà trường sau khi kết thúc năm học (tháng 6 hàng năm) và cập nhật bổ sung vào thời điểm năm học mới ( tháng 10), hoặc khi có sự thay đổi nội dung liên quan.

2. Công khai tài chính theo tháng, quý.

Niêm yết công khai tại bảng thông  báo (sảnh chính) đảm bảo thuận tiện cho cha mẹ học sinh xem.

3. Mức thu học phí và các khoản thu khác theo từng năm học

- Niêm yết công khai tại bảng thông báo nhà trường và phổ biến trong cuộc họp cha mẹ HS đầu năm, công khai trong phiên họp hội đồng.

 V.Tổ chức thục hiện

1. Hiệu trưởng có trách nhiệm công khai kế hoạch này trong đơn vị.
Thực hiện công bố kết quả kiểm tra vào thời điểm không quá 05 ngày sau khi nhận được kết quả kiểm tra của cơ quan chỉ đạo, chủ trì và tổ chức kiểm tra bằng hình thức sau đây:

- Công khai trong cuộc họp hội đồng CB-GV-NV nhà trường.

- Niêm yết công khai kết quả kiểm tra tại nhà trường đảm bảo thuận tiện cho CBGVNV và cha mẹ học sinh, phụ huynh nhân dân theo dõi, xem xét việc thực hiện Quy chế công khai của nhà trường.

2. Phối hợp với Công đoàn cơ sở để triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch này.                                                                                    

                                                                               HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

-  Công đoàn ( phối hợp);

- Các PHT, kế toán ( thực hiện);

- Trang web trường;

- Lưu VT.                         

                                                                                          Bùi Quang Vinh

Bài tin liên quan