Sứ mệnh:

Xây dựng môi trường Dạy-học thân thiện, kỷ cương, trách nhiệm, biết học hỏi. Tạo điều kiện thuận lợi để học sinh phát triển toàn diện, trở thành những công dân mẫu mực.

Tầm nhìn:

Xây dựng nhà trường phát triển theo hướng tổ chức biết học hỏi. Phấn đấu đến năm 2025 trở thành trường đạt chuẩn Quốc Gia.  

Hệ thống giá trị cơ bản của nhà trường.

- Biết học hỏi  

                                                 - Lòng nhân ái                                                    

                                                                                 - Tinh thần trách nhiệm                                                                    

 -  Sự hợp tác

                                              - Biết chia sẻ