Wednesday, 25/05/2022 - 16:26|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT TRẦN CAO VĂN
 • Lưu Thị Mai duyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01683564937
  • Email:
   duyenluu.280786@gmail.com
 • Hồ Thị Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01683037178
  • Email:
   hothitamdhv@gmail.com
 • Lê Hoài Vũ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTND; Giáo viên.
  • Điện thoại:
   01206230080
  • Email:
   lephan8779@gmail.com
 • Trần Văn Diện
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0985797646
  • Email:
   tranvandien.cs@gmail.com
 • Từ Ngọc Diệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó; Giáo viên.
  • Điện thoại:
   0977459245
  • Email:
   ngocdiep0905@gmail.com
 • Phan Thị Quỳnh Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   CN Tiếng Anh
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Anh văn

 • Huỳnh Thị Thùy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   CN Tiếng Anh
  • Điện thoại:
   01669599622
  • Email:
   huynhthithuygl@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Anh văn

 • Nguyễn Hồng Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   CN Tiếng Anh
  • Điện thoại:
   01679736802
  • Email:
   hongngocnguyenrb@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Anh văn

 • Nguyễn Văn Huy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư đoàn trường; Giáo viên.
  • Điện thoại:
   0905320768
  • Email:
   vinhxuan88@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Anh văn

 • Trần Thị Bích hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng; PCT CĐCS.
  • Điện thoại:
   0905875257
  • Email:
   hanhavtruongchinh@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Anh văn

 • Lâm Thị Mỹ Viện
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0975468492
  • Email:
   myvien87@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Văn

 • Rơ Lan Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Chữ thập đỏ; Giáo viên
  • Điện thoại:
   0978892055
  • Email:
   rolanvan83@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Văn