Wednesday, 25/05/2022 - 17:14|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT TRẦN CAO VĂN
 • Nguyễn Thị Phương Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng VP; kế toán.
  • Điện thoại:
   0975903995
  • Email:
   thaophuong2502@gmail.com
 • Trần Thị Bích hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng; PCT CĐCS.
  • Điện thoại:
   0905875257
  • Email:
   hanhavtruongchinh@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Anh văn

 • Nguyễn Thị Ngọc Hân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng; UVBCH CĐCS.
  • Điện thoại:
   0974408538
  • Email:
   echxanh86@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Văn

 • Triệu Ngọc Trân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng; UVBCH CĐCS.
  • Điện thoại:
   0935100140
  • Email:
   trieungoc.tran@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Toán - Lý - KTCN

 • Nguyễn Việt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng; UVBCH CĐCS.
  • Điện thoại:
   0978719927
  • Email:
   nguyenvietcs@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Thể dục - GDQP

 • Tô Ngọc Đức
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư Chi bộ; Tổ trưởng; UVBCH CĐCS.
  • Điện thoại:
   0935405357
  • Email:
   tongocducquangbinh@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Sử - Địa - GDCD

 • Đặng Thị Kim Cúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng; UVBCH CĐCS.
  • Điện thoại:
   01689944670
  • Email:
   kimcucsph31@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Hoá - Sinh - KTNN - Tin

 • Vũ Thị Mỹ Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên;Chủ tịch CĐCS.
  • Điện thoại:
   0905734074
  • Email:
   ultimo5858@yahoo.com