Monday, 18/11/2019 - 00:50|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT TRẦN CAO VĂN
 • Nguyễn Ngọc Duy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   CN Hóa học
  • Điện thoại:
   0905275789
  • Email:
   duynn80@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Hoá - Sinh - KTNN - Tin